ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ έχοντας υπόψη: Την Προκήρυξη Παιδικού Πρωταθλήματος ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019 η οποία και προβλέπει την σύνταξη Συμπληρωματικής Προκήρυξης, τις τροποποιήσεις των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Φωκίδας, 

Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ε Ι


αυτή συμπληρωματικά ως προς τα παρακάτω Άρθρα :

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

Στους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού δικαιούνται και συμμετέχουν μετά από έγγραφη Δήλωση Συμμετοχής τους, τα παρακάτω οκτώ (8) αθλητικά σωματεία :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ ΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 ΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΣ
Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΣ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ

Το σωματείο Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, δεν συμμετέχει μετά από έγγραφη δήλωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται το Σάββατο 22/12/2018.
Η Ε.Π.Σ. Φωκίδας διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών, εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Α) Το Παιδικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους των τεσσάρων (4) Αθλητικών Σωματείων έκαστος, με γεωγραφικά κριτήρια ως ακολούθως:

1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 ΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΑΠΟ
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΣ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρείς (3) φάσεις, ως ακολούθως:

1η ΦΑΣΗ:

Α) Οι αγώνες θα είναι διπλοί, (α΄ & β΄ γύρου) για κάθε όμιλο.
Β) Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνει ως εξής:
Μετά το τέλος όλων των αγωνιστικών κάθε ομίλου, συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας και οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά, με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία.
Γ) Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω τελικό βαθμολογικό πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, ισχύουν οι παράγραφοι 5, 6, 7, και 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. έτσι οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα.
Δ) Οι δύο (2) πρώτες ομάδες του Βαθμολογικού Πίνακα κάθε ομίλου, προκρίνονται στην 2η Φάση.

2η ΦΑΣΗ (Ημιτελική Φάση) :

Στη Φάση αυτή οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν, θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες και σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελούνται πέναλτι, χωρίς παράταση. Η πρώτη ομάδα του 1ου Ομίλου (Α1) με την δεύτερη ομάδα του 2ου Ομίλου (Β2) και η δεύτερη του 1ου Ομίλου (Α2) με την πρώτη του 2ου Ομίλου (Β1). Α1 Χ Β2 & Α2 Χ Β1 Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε αγώνα της 2ης Φάσης, θα εκτελούνται πέναλτι, χωρίς παράταση. Οι εν λόγω αγώνες θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων .

3η ΦΑΣΗ (Τελική Φάση) :

Οι δύο νικητές των αναμετρήσεων της 2ης Φάσης θα αγωνιστούν μεταξύ τους στον Μεγάλο Τελικό, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή και του 2αθλητή και οι δύο ηττημένοι στον Μικρό Τελικό, για την ανάδειξη του 3αθλητή και του 4αθλητή. Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε αγώνα της 3ης Φάσης, θα εκτελούνται πέναλτι, χωρίς παράταση. Οι εν λόγω αγώνες θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και Μετάλλια σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
Μετάλλια θα απονεμηθούν σε όλους τους ποδοσφαιριστές των ομάδων που θα καταλάβουν την 2η – 3η και 4η θέση .
Τα έξοδα Διαιτησίας του Μεγάλου και Μικρού Τελικού, όπως και τα έξοδα παράστασης του γιατρού και των δύο Τελικών, θα καλυφθούν από την ΕΠΣ Φωκίδας.

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Στο Παιδικό Πρωτάθλημα η κάθε ομάδα θα δηλώνει μέχρι (18) δέκα οκτώ ποδοσφαιριστές.
β) Στην αρχική ομάδα θα αγωνίζονται (11) έντεκα ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι επτά (7) μπορεί να γίνουν όλοι αλλαγή. Ποδοσφαιριστής που γίνεται αλλαγή, δεν επανέρχεται στον αγώνα.
γ) Οι αγώνες του Παιδικού Πρωταθλήματος θα γίνονται σε όλο το γήπεδο με τις ίδιες εστίες που έχουν τα Πρωταθλήματα Α΄ κατηγορίας.
δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται, με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή.
Δύναται η συμμετοχή έως και πέντε (5) ποδοσφαιριστών με Αίτηση Μεταβολών, πλήρως συμπληρωμένη και την οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύει Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο που θα φέρει επικολλημένη την φωτογραφία του ποδοσφαιριστή και θα αποδεικνύει την Ημερομηνία Γεννήσεώς του.
Ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους, δύναται να συμμετέχουν χωρίς αριθμητικό περιορισμό, με Αίτηση Μεταβολών πλήρως συμπληρωμένη και την οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύει Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο που θα φέρει επικολλημένη την φωτογραφία του ποδοσφαιριστή και θα αποδεικνύει την Ημερομηνία Γεννήσεώς του.
ε) Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. (στην 18αδα) μέχρι πέντε (5) αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών, από τους οποίους μπορούν μέχρι και οι τέσσερις να έχουν συμμετοχή στην αρχική 11αδα και ο πέμπτος (5ος) ως αναπληρωματικός, να γίνει αλλαγή με έναν εκ των τεσσάρων αλλοδαπών που θα αγωνίζονται στην αρχική 11αδα.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί ποδοσφαιριστές, δύνανται να αγωνίζονται είτε με Δελτίο ποδοσφαιρικής ιδιότητας, είτε Αίτηση Μεταβολών συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γεννήσεως ή διαβατήριο ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά επικολλημένη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή και θα αποδεικνύει τα πλήρη στοιχεία του, ειδικά δε την χρονολογία γέννησής του.
στ) Κάθε Αίτηση Μεταβολών, θα είναι πλήρως συμπληρωμένη, ως ακολούθως:
Τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή και επικολλημένη φωτογραφία του.
Τα στοιχεία του σωματείου για το οποίο θα αγωνίζεται με υπογραφές Προέδρου & Γεν. Γραμματέα και Σφραγίδα του σωματείου.
Συμπληρωμένο το σχετικό πεδίο από τον κηδεμόνα, στην πίσω όψη της Αίτησης Μεταβολών και με το γνήσιο υπογραφής του κηδεμόνα.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό πεδίο από Γιατρό, επίσης στην πίσω όψη της Αίτησης Μεταβολών.
ζ) Επίσης, για όσους ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται με Αίτηση Μεταβολών και πιστοποιητικό γεννήσεως ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, θα υποβάλλει ο Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι οι εν λόγω ποδοσφαιριστές δεν αγωνίζονται με Δελτίο ή επίσημο έγγραφο σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό σωματείο, εντός ή εκτός των ορίων δικαιοδοσίας της ΕΠΣ Φωκίδας.
Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου, θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
Αντίγραφα των Αιτήσεων Μεταβολών και των υποχρεωτικών συνοδευτικών εγγράφων, με τα οποία θα αγωνιστούν οι ανωτέρω ποδοσφαιριστές καθώς και αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του προέδρου του αθλητικού σωματείου, θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά, με ευθύνη του σωματείου, μαζί με την κατάσταση υγείας στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας.
η) Οι αγώνες όλων των Φάσεων του Πρωταθλήματος αυτού, είναι υποχρεωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. και σε περίπτωση μη συμμετοχής ή μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα επιβάλλονται στην υπαίτια ομάδα οι προβλεπόμενες του ανωτέρω άρθρου κυρώσεις.
Σε περίπτωση που ομάδα δηλώσει εγγράφως ότι αποχωρεί από οποιαδήποτε φάση του πρωταθλήματος αυτού, πέραν των κυρώσεων που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares

Αφήστε μια απάντηση

P