ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (18η & 19η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ.  10/27-03-2018 Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε, την Τρίτη 27/03/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε υπόψη :

 

  • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
  • Τα Φ.Α. της  18ης  & 19ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

18ης   Αγωνιστικής:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

  • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. με Α.Δ. 1362283 ποινή αποκλεισμού  τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών από 18/03/2018 και χρηματική ποινή  σαράντα (40,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. δ, περ. Ι,  (υβριστική συμπεριφορά σε διαιτητή) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,  παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις  ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τεσσάρων (4) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (5) πέντε ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή πέντε (5) ευρώ.

19ης  Αγωνιστικής:  

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

  • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006,  ΤΣΙΠΟΥΡΑ Ε. με Α.Δ. 1315928 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 25/03/2018 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. α, περ. Ι, (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
  • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ , ΜΑΡΔΑΚΗ Ι.  με Α.Δ. 530582 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 25/03/2018 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. α, περ. Ι, (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ,  παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ :

18ης   Αγωνιστικής:

Στο φιλοξενούμενο σωματείο, ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. της 18ης Αγωνιστικής μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, και το βαρύνουν ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλει την χρηματική ποινή των πενήντα (50,00) για την είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, βάσει του  Άρθρου 14, παρ. 2 & άρθρο 15, παρ. 4 & 6 του Πειθαρχικού κώδικα.

Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .

Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο