Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΣ Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  3/14-12-2016
Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την  Τετάρτη 14/12/2016 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :
•    Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
•    Τα Φ.Α. της 4ης – 5ης & 6ης Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των Διαιτητών και των Παρατηρητών των αγώνων καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

4ης  Αγωνιστικής:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:        ___

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

•    ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
•    ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
•    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
•    ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (4) τεσσάρων ευρώ.
•    ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (7) επτά ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική  (7) επτά  ευρώ.
•    ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

5ης Αγωνιστικής:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:
1)    Στο ποδοσφαιριστή του Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ Π. με Α.Δ. 474640   ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 04/12/2016 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (Επικίνδυνο παίξιμο) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

•    Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006,  παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

6ης Αγωνιστικής:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:
1)    Στο ποδοσφαιριστή του ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ.  με Α.Δ. 1341334 ποινή αποκλεισμού πέντε (5) αγωνιστικών ημερών από 11/12/2016 και χρηματική ποινή πενήντα  (50,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  δ, περ.  ΙΙ, (Βλασφημία Θείων)    & παρ. 3 (Α/Ο) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
2)    Στο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟ Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, ΚΟΥΤΡΑ  με Α.Δ. 1156      ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 12/12/2016 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

3)     Στο ποδοσφαιριστή του ΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Γ. με Α.Δ. 475631  ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών από 11/12/2016 και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. γ  (Χτύπημα Αντιπάλου) & παρ. 3  (Α/Ο)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

•    ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
•    ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
•    ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.
•    Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ:

4ης  Αγωνιστικής:

1)      Στον υπεύθυνο αγώνων του σωματείου, ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΣ, κ.  Γεώργιο Καρατζόγλη,  για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων   ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (27/11/2016)  και τον βαρύνουν,  επιβάλλει την ποινή της Επίπληξης βάσει του  Άρθρου 5, παρ. 1β καθώς και του άρθρου 6, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

5ης  Αγωνιστικής:            ____

6ης  Αγωνιστικής:            ____

ΠΟΙΝΕΣ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

4ης  Αγωνιστικής:            ____

5ης  Αγωνιστικής:            ____

6ης Αγωνιστικής:

1)    Στο γηπεδούχο σωματείο ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ, για όσα αναφέρει ο Διαιτητής και ο Παρατηρητής του αγώνα, μεταξύ των ομάδων ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ – ΦΩΚΙΚΟΣ (10/12/2016) και το βαρύνουν ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει την χρηματική ποινή των πενήντα (50) ευρώ, βάσει του Άρθρου 14, παρ. β, του Πειθαρχικού Κώδικα, που αφορά  « Υποχρεώσεις και  Ευθύνη ομάδων ΄΄ .
Επίσης στον φίλαθλο ALEKO GURA (πατέρα ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου) που πέρασε την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου και εισήλθε στην περιμετρική έκταση αλλά εκτός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο ΧΡΙΣΣΟΥ για τέσσερις (4) αγωνιστικές από 14/12/2016, βάσει του άρθρου 12, παρ. β του Πειθαρχικού Κώδικα.

•    Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
•    Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος αυτού,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ       ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ    ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  4/14-12-2016
Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την  Τετάρτη 14/12/2016 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ:   Δημήτρης  Παπαγεωργίου, Δέσποινα Γιαγκιλίτση & Κώστας Παλάντζας.
Η Επιτροπή  αφού έλαβε  υπόψη :
•    Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
•    Την με αριθ. 11/24-11-2016 κατά πλειοψηφία απόφαση, των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Φωκίδας και τα όσα ανέφερε προφορικά στην Επιτροπή ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Φωκίδας, κ. Κατσανάκης Χαράλαμπος, για  το συμβάν με τον Μάνθο Χριστοδούλου που έλαβε χώρα  μετά την λήξη του αγώνα, μεταξύ των ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΦΩΚΙΚΟΣ (12/11/2016), ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει:
Α)    Στον φίλαθλο Μάνθο Χριστοδούλου για όσα τον βαρύνουν, την ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων της ΕΠΣ Φωκίδας από 14/12/2016 και έως το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017,  βάσει του άρθρου 12, παρ. β του Πειθαρχικού Κώδικα.
Β)     Καλεί το γηπεδούχο σωματείο ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, σε απολογία την Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας στην Άμφισσα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ       ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ    ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο