ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας, ανακοινώνει την λειτουργία Σχολής Προπονητών, επιπέδου UEFA C .
Τα μαθήματα της Σχολής θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη Φάση θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 25 / 04/ 2021 και η δεύτερη από 07 έως 12 / 06/ 2021, στο Αθλητικό Κέντρο ΕΠΣ Φωκίδας στην Άμφισσα.
Το πρόγραμμα της Σχολής θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και υποψηφίων προπονητών, εάν οι συνθήκες που απορρέουν από την πανδημία το επιτρέψουν. Αν δεν είναι εφικτό τότε το πρόγραμμα θα τροποποιηθεί και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της ΕΠΣ Φωκίδας, (www. epsfokidas.gr ) .
Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών είναι η 29.03.2021.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ            ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ

 2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π.Σ. ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

 5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

 6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.

 7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Λυκείου τουλάχιστον

 8. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

 9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης ( εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

*Σημείωση: Η πράξη συναίνεσης πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

P