ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2018 – 2019

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, Δηλώσεις Συμμετοχής των  πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Φωκίδας για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 2019 ( Πρωταθλήματος, Κυπέλλου & Παιδικού), τις οποίες αφού συμπληρώσετε, παρακαλούμε να τις καταθέσετε  στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας μέχρι την Δευτέρα  27/08/2018, με το ανάλογο χρηματικό ποσό ως δικαίωμα συμμετοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι, έντυπα των δηλώσεων συμμετοχής και των  απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να παραλαμβάνετε και από τα γραφεία της Ένωσης.

Η ως άνω καταληκτική ημερομηνία, κατάθεσης των δηλώσεων  συμμετοχής δεν αφορά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν,  τα οποία θα καταθέσετε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η  έναρξη του Παιδικού Πρωταθλήματος θα γίνει περί τα τέλη Σεπτέμβρη και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει Δελτίο Αθλητικής ιδιότητας  και έχουν γεννηθεί από 1/01/2005 και μετά.

                          ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ                      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2018 – 2019

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018 – 2019

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2018 – 2019

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ………………………………………..

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   …………………….…………….

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   ………………………………….  (1)

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ

Ε.Π.Σ.  ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση Συμμετοχής  Κυπέλλου

Ερασιτεχνικών Ομάδων ΕΠΣ Φωκίδας

Ποδοσφαιρικής Περιόδου  2018 – 2019

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σε απάντηση του με αριθ. 278/10–07–2018 εγγράφου σας με το οποίο μας γνωρίσατε την έναρξη του  Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ΕΠΣ Φωκίδας Πρώτης Φάσης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από ……………………………  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας:

 

1ον Δηλώνουμε συμμετοχή στο παραπάνω πρωτάθλημα, αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης αυτής και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των  (80,00) ογδόντα ευρώ σαν δικαίωμα συμμετοχής.

2ον   Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε ως έδρα μας για τους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού,  είναι το γήπεδο …………..………………….………………

και ανήκει    …………………………………………………………………………… ,

με εναλλακτικό δεύτερο  το ……………….……….……….…..………………….

το οποίο ανήκει   …………………………………………………………………………

Σας  επισυνάπτουμε  παραχωρήσεις και  Άδειες Καταλληλότητας των ανωτέρω  γηπέδων.

3ον   Τα χρώματα των δύο  στολών των ποδοσφαιριστών μας θα είναι:

α)   Φανέλα  ………….…………………….….……. &  ……….…….…..………….….……

β)   Παντελονάκι  ………………………….……..… &  ……………….……..….……………

γ)   Κάλτσες  …….……….…….……………….….. &  ………..……….……….……………

 

4ον Το σωματείο μας ανήκει στην Δ.Ο.Υ.  ……….…………….……………….. και έχει Α.Φ.Μ.   ……….………………………………………….. .

5ον Η έδρα του …………………………………………….  (1)   βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Ν. Φωκίδας και της δικαιοδοσίας της ΕΠΣ Φωκίδας, βάσει του Άρθρου 5 του καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας.

 

6ον Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου: …………………….……………..………………

&  τηλέφωνο  Γεν. Γραμματέα :   …………………………….………………..………  .

 

Σας επισυνάπτουμε την σύνθεση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ως ισχύει σήμερα, με την Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.

 

7ον Τα γραφεία του Αθλητικού μας σωματείου βρίσκονται εντός των ορίων του Ν. Φωκίδας στην παρακάτω Διεύθυνση  (Άρθρο 6 του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας) :

 

ΟΔΟΣ:   ………………………………….………………. ,    ΑΡΙΘΜΟΣ: …………….. ,

ΠΟΛΗ:  …………………………………………….…… . ,    Τ.Κ. : ……………..……. ,

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:   ………………………………..……  ανήκει στον κ. ……………………….….……

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:  ………………………………..……. ανήκει  στον κ. ………………………………

Η΄   ΦΑΞ :    ……..…………………………………………..   ανήκει στον κ. …………………………………

όπου και θα παραλαμβάνουμε την αλληλογραφία του σωματείου μας.

8ον Επιθυμούμε οι εντός έδρας αγώνες του σωματείου μας, να διεξάγονται ημέρα  ………………………………………….   .

9ον Όλοι οι επίσημοι αγώνες του σωματείου μας θα διεξάγονται σε γήπεδα εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Ένωσης, βάσει του Άρθρου  6 του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας και τα οποία πρέπει να έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(2)

(3)                                         (3)

 

 

(1) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(2) ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(3) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ………………………………………..

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   …………………….…………….

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   ………………………………….  (1)

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα

Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας

περιόδου 2018 – 2019

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια του με αριθ. 278/10–07–2018  εγγράφου σας, με το οποίο μας γνωρίσατε την έναρξη του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από …………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας:

 

1ον Δηλώνουμε συμμετοχή στο παραπάνω πρωτάθλημα, αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης αυτής και καταθέσαμε στο ταμείο σας το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ, ως δικαίωμα συμμετοχής.

2ον Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε ως έδρα μας για τους αγώνες του   Πρωταθλήματος αυτού, είναι το γήπεδο …..………………………….………………

και ανήκει    ……………………………………………………………………………… ,

με εναλλακτικό δεύτερο  το ………………….……….……….…..………………….

το οποίο ανήκει ……………………………………………………………………………

Σας  επισυνάπτουμε  τις Παραχωρήσεις  και τις άδειες Καταλληλότητας των ανωτέρω  γηπέδων.

3ον  Τα χρώματα των δύο  στολών των ποδοσφαιριστών μας θα είναι:

α)   Φανέλα  ………….…………………….….……. &  …………..……..………….….……

β)   Παντελονάκι  ………………………….……..… &  ………..…………..….……………

γ)   Κάλτσες  …….……….…….……………….….. &  …….……..………….……………

 

4ον Το σωματείο μας ανήκει στην Δ.Ο.Υ.  ……….…………….……………….. και έχει Α.Φ.Μ.   ……….…………………………………………..   .

5ον Η έδρα του …………………………………………….  (1)   βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Ν. Φωκίδας και της δικαιοδοσίας της ΕΠΣ Φωκίδας, βάσει του Άρθρου 5 του καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας.

6ον Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου: …………………….……………..………………

&  τηλέφωνο  Γεν. Γραμματέα :   …………………………….………………..………  .

 

Σας επισυνάπτουμε την σύνθεση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ως ισχύει σήμερα.

 

7ον Τα γραφεία του Αθλητικού μας σωματείου βρίσκονται εντός των ορίων του Ν. Φωκίδας στην παρακάτω Διεύθυνση  (Άρθρο 6 του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας) :

 

ΟΔΟΣ:   ……………………………….………………. ,    ΑΡΙΘΜΟΣ: ……..……….. ,

ΠΟΛΗ:  ………….…………………….…… . ,    Τ.Κ. : ……………..……. ,

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:   ………………………………..……  ανήκει στον κ. …………………..…….….……

ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:  ………………………………..……. ανήκει  στον κ. ………….………………………

Η΄   ΦΑΞ :    …………………………………………   ανήκει στον κ. …………………………………

όπου και θα παραλαμβάνουμε την αλληλογραφία του σωματείου μας.

8ον Επιθυμούμε οι εντός έδρας αγώνες του σωματείου μας, να διεξάγονται ημέρα  ………………………………………….   .

9ον Όλοι οι επίσημοι αγώνες του σωματείου μας θα διεξάγονται σε γήπεδα εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Ένωσης, βάσει του Άρθρου  6 του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας και τα οποία πρέπει να έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(2)

(3)                                              (3)

 

 

(1) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(2) ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(3) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 

……………    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ………………………………………

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   …………………….…………

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   ………………………………… (1)

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ

Ε.Π.Σ.  ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση Συμμετοχής Παιδικού Πρωταθλήματος

Ποδοσφαιρικής Περιόδου  2018 – 2019

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σε απάντηση του με αριθ. 278/10–07–2018  εγγράφου σας, με το οποίο μας γνωρίσατε την έναρξη του Παιδικού Πρωταθλήματος, σας γνωρίζουμε ότι  σύμφωνα με την από …………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

 

1ον Δηλώνουμε Συμμετοχή στο Παιδικό Πρωτάθλημα  και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των (40,00) σαράντα ευρώ σαν δικαίωμα συμμετοχής.

2ον   Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε ως έδρα μας για τους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού,  είναι το γήπεδο …………….………….………………

με εναλλακτικό δεύτερο  το …………………………….….…..………………….

3ον   Τα χρώματα των δύο  στολών των ποδοσφαιριστών μας θα είναι:

α)  Φανέλα           …………………………….  & ..…..……….………….…………

β)  Παντελονάκι  ………………….………… &   ……..…..………..….……………

γ)  Κάλτσες        ………….………..………..  & ……..……………….……………

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(2)

 

(3)                                            (3)

 

 

  • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

  • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   …………………..

ΔΗΜΟΣ  ……………………………………. ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.   …………………..

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …………………..

……………………………………………….

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ :

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΘΕΜΑ:  “ Καταλληλότητα Αγωνιστικού – Αθλητικού χώρου ΄΄

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου  ………..…………. , κ. …….…………………………………,

βεβαιώνει την καταλληλότητα του γηπέδου ……………..………………………………..  που χρησιμοποιείται από το αθλητικό σωματείο ………………………………………..   για τους εντός έδρας αγώνες του, στα Πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φωκίδας για την   ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 2019.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   …………………..

ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ……………………………………….     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     …………………..

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ………………………

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ :

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η

 

Παραχωρείται το Δημοτικό (στάδιο, γήπεδο)  ……………………………………… , στο σωματείο ………………………………………………………. για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 2019, στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Περιφέρεια, βάσει  ΚΥΑ 46596/2004.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

P