ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (21η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ.  12/20-04-2018  Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε, την Παρασκευή 20/04/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε υπόψη :

 

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
 • Τα Φ.Α. της  21ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΔΙΑΓΟΡΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΜΟΥΤΣΙΑΝΑ ΑΘ.   με Α.Δ. 1168908 ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών   ημερών από 16/04/2018 και χρηματική ποινή σαράντα (40,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. γ, (βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη) και την παρ. 1, εδαφ. α, περ. Ι, (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παρ.  3 και την παρ. 2Δ  του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΔΙΑΓΟΡΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΒΑΣ. με Α.Δ. 1144606 ποινή αποκλεισμού δέκα (10) αγωνιστικών  ημερών από 16/04/2018 και χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. γ, (βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη & σε αξιωματούχο ομάδας) και την παρ. 3 σε συνδυασμό με την και την παρ. 4 &  2Δ  του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΦΩΚΙΚΟΣ,  ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΥΣ. με Α.Δ. 1113530 ποινή αποκλεισμού τριών   (3) αγωνιστικών ημερών από 16/04/2018 και χρηματική ποινή  τριάντα (30,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ.  γ, (βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη) σε συνδυασμό με την παρ. 2Δ  του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τεσσάρων (4) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

 

Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .

Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

P