ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (6η αγων.)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  3/06-12-2017 – Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την Τετάρτη  06/12/2017 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
 • Τα Φ.Α. της   6ης  Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, ΦΑΡΔΕΛΟ Χ.  με Α.Δ. 1298747  ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 03/12/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΚΟΚΜΟΤΟ με Α.Δ. 1164607  ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 04/12/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  ΙΙΙ  (παρεμπόδιση ευκαιρίας επίτευξης τέρματος)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΜΑΝΑΙΟ Ν. με Α.Δ. 1426274 ποινή αποκλεισμού δέκα (10) αγωνιστικών ημερών από 03/12/2017 και χρηματική ποινή εκατό (100,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  ζ,  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ  του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ, ΤΣΑΚΙΡΗ Μ., με Α.Δ. 423497 ποινή αποκλεισμού  κατά συγχώνευση, είκοσι εννέα (29) αγωνιστικών ημερών από 03/12/2017 και χρηματική ποινή διακοσίων ενενήντα (290,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  η)  και παρ. 1,  εδαφ. ζ),  και παρ. 1 , εδαφ. β)  &  παρ. 1, εδαφ. δ) περ. Ι & περ. ΙΙ όπως και την παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ  & την παρ. 4,   του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 • ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ,  παρατηρήθηκαν (5) πέντε ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  πέντε   (5) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ.  ΙΤΕΑΣ,  παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και  επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.

 

 

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ

 • Στον εκπρόσωπο του ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, κύριο Ιωάννη Λύτρα,    για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΑΜΦΙΣΑΪΚΟΣ 2006 (02/12/2017)  και τον βαρύνουν,  επιβάλλει την ποινή της Επίπληξης βάσει του  Άρθρου 5, παρ. 1β καθώς και του άρθρου 6, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα (Αποβολή λόγω διαμαρτυρίας).

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ _

 • Στο γηπεδούχο ο σωματείο Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, για όσα αναφέρει ο Διαιτητής  στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων O ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (02/12/2017) και το βαρύνουν, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει την  χρηματική ποινή  των ογδόντα (80,00)  ευρώ λόγω διακοπής αγώνα και υποτροπής (Άρθρο 14 του Πειθαρχικού Κώδικα).
 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

 

 

 

       ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΟ   ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

P