ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA/ΕΠΟ 2019-21 

Σας ενημερώνουμε  ότι, η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. αρχίζει από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

  2. Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου                

  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*     

  5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**

  6. Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)

  7. Καταβολή παραβόλου 200 €

  8.  Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)


*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

Συλλογή   και αποστολή  δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή   pdf και η φωτογραφία σε jpg.

Η Ε.Π.Σ. οφείλει να αποστέλλει το σύνολο των δικαιολογητικών ,   για κάθε προπονητή σε ένα ξεχωριστό email με θέμα: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο προπονητή για έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019-2021.

Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο