ΠΟΙΝΕΣ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ.  1/22-11-2018 Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

        Στην Άμφισσα σήμερα 22/11/2018 ημέρα Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής  Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη :

  • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ 2018 και της Προκήρυξης  της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019 καθώς και

  • Τα Φύλλα των Αγώνων της 1ης  Αγωνιστικής, που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Α)    ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

           

Στο ποδοσφαιριστή του  ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ  Δ. με Α.Δ. 1222917 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 18/11/2018 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. α, περ. Ι, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα (2η Κίτρινη).

Β)    ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν  οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

  • ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

  • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

  • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ’94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

  • ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

  • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .

  • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας 2018 – 2019, επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ             

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο