ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (20η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ.  11/13-04-2018 Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε, την Παρασκευή 13/04/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε υπόψη :

 

  • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
  • Τα Φ.Α. της  20ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Στο ποδοσφαιριστή του  ΑΣ Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΚΟΥΚΟ Σ.   με Α.Δ. 1411581 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 01/04/2018 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. α, περ. Ι, (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

 

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ:

Στον υπεύθυνο αγώνων του ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ,  κύριο Γεώργιο Πελέκη, για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ – ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ  (31/03/2018) και τον βαρύνουν, επιβάλλει την ποινή της Επίπληξης  βάσει του  Άρθρου 5, παρ. 1β καθώς και του άρθρου 6, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα (Αποβολή λόγω διαμαρτυρίας).

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ : ____

Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .

Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο