ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (15η, 16η & 17η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ.  9/13-03-2018   Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε, την Τρίτη 13/03/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε υπόψη :

 

  • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
  • Τα Φ.Α. της  15ης , 16ης  & 17ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

15ης   Αγωνιστικής:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ____

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ,  παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (5) πέντε ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή πέντε (5) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,  παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

 

16ης  Αγωνιστικής:  

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ___

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

 

17ης  Αγωνιστικής:  

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Στο ποδοσφαιριστή του ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ Κ. με Α.Δ. 1177149  ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 11/03/2018 και χρηματική ποινή  δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. α, περ. Ι, (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τριών (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή τεσσάρων (4) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

 

4ο  ΘΕΜΑ:

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ: ____

 

5ο  ΘΕΜΑ:

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ :

 

Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το έγγραφο παραίτησης της ομάδας ΑΟ ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, βάσει του οποίου δηλώνει ότι αδυνατεί να αγωνιστεί στους παρακάτω αγώνες,  ομόφωνα αποφάσισε :

Α) Κατακυρώνει τον αγώνα της 15ης Αγωνιστικής, μεταξύ των ομάδων  ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΦΩΚΙΚΟΣ, υπέρ της αναίτιας ομάδας, ΦΩΚΙΚΟΣ,   με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ από το υπαίτιο σωματείο, αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2, & του Άρθρου 21 του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου  11, της Προκήρυξης της κατηγορίας αυτής, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.

Επίσης, επιβάλλει στο υπαίτιο σωματείο, ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, την χρηματική ποινή των πενήντα  (50) ευρώ, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2 του ΚΑΠ.

Ο ανωτέρω αγώνας προσμετράται  για την έκτιση ποινών μόνον της αναίτιας ομάδας.

B) Κατακυρώνει τον αγώνα της 16ης Αγωνιστικής, μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ.  ΙΤΕΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, υπέρ της αναίτιας ομάδας, ΦΩΚΙΚΟΣ,   με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ από το υπαίτιο σωματείο, αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2, & του Άρθρου 21 του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου  11, της Προκήρυξης της κατηγορίας αυτής, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.

Επίσης, επιβάλλει στο υπαίτιο σωματείο, ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, την χρηματική ποινή των πενήντα  (50) ευρώ, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2 του ΚΑΠ.

Ο ανωτέρω αγώνας προσμετράτε  για την έκτιση ποινών μόνον της αναίτιας ομάδας.

Γ) Κατακυρώνει τον αγώνα της 17ης Αγωνιστικής, μεταξύ των ομάδων Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, υπέρ της αναίτιας ομάδας, ΦΩΚΙΚΟΣ,   με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ από το υπαίτιο σωματείο, αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2, & του Άρθρου 21 του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου  11, της Προκήρυξης της κατηγορίας αυτής, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.

Επίσης, επιβάλλει στο υπαίτιο σωματείο, ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, την χρηματική ποινή των πενήντα  (50) ευρώ, βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2 του ΚΑΠ.

Ο ανωτέρω αγώνας προσμετράτε  για την έκτιση ποινών μόνον της αναίτιας ομάδας.

Τέλος, η ομάδα του ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, αφού δεν κατήλθε να αγωνιστεί   σε τρεις αγώνες μέσα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, θεωρείτε ότι αποχώρησε οικειοθελώς από το εν λόγω Πρωτάθλημα και δεν μπορεί να επανέλθει σ’ αυτό, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα, βάσει του άρθρου 36, παράγραφος 1 του Κ.Α.Π.

Για όλους του υπόλοιπους αγώνες της αποκλεισθείσας ομάδας τα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος υπέρ των αντίπαλων ομάδων με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ, τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται κανονικά μόνον για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας ομάδας, βάσει του άρθρου 21. παράγραφοι 2, 4 &  5 του Κ.Α.Π

Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .

Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο