ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ  ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας καθώς και την με αριθ. 24/01-02-2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου,

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/02/2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Αθλητικού Κέντρου της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ στην Άμφισσα, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 • ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.
 • ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (άρθρο 28), ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ.

 

 • ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017.
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017.
 • ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017.
 • ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017.
 • ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019.
 • ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
 • ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Το κάθε σωματείο – μέλος μας, συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση διά του τακτικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού.

Οι ως άνω ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των σωματείων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 22 του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Φωκίδας.

Ο τακτικός αντιπρόσωπος πρέπει να φέρει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και να μην είναι Αθλητής, Προπονητής, Διαιτητής σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ.

Τα Αθλητικά Σωματεία οφείλουν οι αντιπρόσωποί τους να πληρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και των παραρτημάτων αυτού καθώς και του Νόμου.

Το κάθε σωματείο υποχρεούται να κάνει γνωστό στην ΕΠΣ Φωκίδας  εγγράφως, σε έντυπο που σας επισυνάπτουμε,  το Τακτικό και Αναπληρωματικό μέλος που θα το εκπροσωπήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/02/2018.

Σας επισημαίνουμε ότι:

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. σωματεία που δεν ολοκλήρωσαν τα πρωταθλήματα της προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου και δεν συμμετείχαν στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ και της Ε.Π.Ο. την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο χωρίς διακοπή μέχρι την ολοκλήρωσή τους βάσει του καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 19:00 (μία ώρα αργότερα) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι,  μετά το πέρας των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικής πίτας των σωματείων – μελών της ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ.

 

                                                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ                     ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

 


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ  –  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ     ……………..………………………………

…..  /02 /2018

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, που ελήφθη Νόμιμα την …………..……………/02/2018, σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΦΩΚΙΔΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ Φωκίδας στην Άμφισσα την Δευτέρα  26/02/2018, και ώρα 18:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο,  μία ώρα αργότερα (ώρα 19:00), το Σωματείο μας θα εκπροσωπήσουν  ως :

Τακτικός       ………………………………………………………………………………

Αναπληρωματικός         ……………………………….………………………………..

Οι  ανωτέρω δεν τυγχάνουν ποδοσφαιριστές, προπονητές ή διαιτητές,  βάσει των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας και δεν εμπίπτουν σε κανένα κώλυμα των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΣ Φωκίδας και των Παραρτημάτων Α΄& Β΄ αυτού.

 

     ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

……………………………………                    ……………………………………………


 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο