ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (11η & 12η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  7/02-02-2018  – Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την Παρασκευή 02/02/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :

 

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
 • Τα Φ.Α. της  11ης  &  12ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

11ης   Αγωνιστικής:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Μ. με Α.Δ. 1313201 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 22/01/2018  και χρηματική ποινή  δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι,  (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΚΟΡΕΝΤΗ  Ε.  με Α.Δ. 1194410 ποινή αποκλεισμού δυο (2) αγωνιστικών   ημερών  από 21/01/2018  και χρηματική ποινή  είκοσι (20,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. β, (υβριστική συμπεριφορά έργω ή λόγω) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

 

12ης  Αγωνιστικής:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ____

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ,  παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τεσσάρων (4) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ,  παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

 

 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

 

                             ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΟ   ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο