ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (9η & 10η αγων.)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  6/19-01-2018 – Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την Παρασκευή 19/01/2018 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :

 

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
 • Τα Φ.Α. της  9ης  &  10ης   Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

9ης   Αγωνιστικής:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ , ΛΕΟΝΤΙΟΥ Δ. με Α.Δ. 556187 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 07/01/2018  και χρηματική ποινή  δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι,  (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τεσσάρων (4) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (6) έξι ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή έξι (6) ευρώ.

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

 

10ης  Αγωνιστικής:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ Ν.  με Α.Δ. 571415 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 14/01/2018  και χρηματική ποινή  δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι,  (2η κίτρινη )  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΦΩΚΙΚΟΣ, ΚΩΤΙΤΣΗ Π.   με Α.Δ. 1268911 ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής  ημέρας από 14/01/2018  και χρηματική ποινή  δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι,  (2η κίτρινη)  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β.    με Α.Δ. 1144606 ποινή αποκλεισμού έξι  (6) αγωνιστικών  ημερών  από 14/01/2018  και χρηματική ποινή εξήντα (60,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 3 και παρ. 1,  εδαφ.  ε  ( απόπειρα βιαιοπραγία σε Διαιτητή) και εδαφ. α, περ. Ι  (2η κίτρινη) και  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΚΥΡΙΤΣΗ Ι. με Α.Δ. 1170374 ποινή αποκλεισμού έξι (6) αγωνιστικών  ημερών  από 14/01/2018  και χρηματική ποινή  εξήντα  (60,00) ευρώ, βάσει του βάσει του Άρθρου 10, παρ. 3 και παρ. 1,  εδαφ.  δ, περ. Ι   ( Υβριστική συμπεριφορά σε Β. Διαιτητή) και εδαφ. γ (βιαιοπραγία σε αντίπαλο)  και  σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  94, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή δύο  (2) ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τεσσάρων (4) ευρώ.

ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.

 

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ:

 

Στον προπονητή του ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, κ. Ευστάθιο Καλλιμάνη, για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΦΩΚΙΚΟΣ, της 10ης Αγωνιστικής και τον βαρύνουν επιβάλλει  την απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για μια (1) αγωνιστική από 19/01/2018 και πενήντα (50,00) ευρώ χρηματική ποινή ( αποβολή λόγω διαμαρτυριών & διακοπή αγώνα για να εξέλθει του αγωνιστικού χώρου) άρθρο 11, παρ.  2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ :

 

Στο γηπεδούχο σωματείο, ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΦΩΚΙΚΟΣ, της 10ης Αγωνιστικής και το βαρύνουν επιβάλει την χρηματική ποινή των πενήντα (50,00) ευρώ και τον αποκλεισμό του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για μια (1) αγωνιστική από 19/01/2018   (διακοπή αγώνα λόγω εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και επίθεση σε ποδ/στες της φιλοξενούμενης) άρθρο 15, παρ. 4 σε συνδυασμό με την παρ. 6, εδαφ. β του Πειθαρχικού Κώδικα.

Το γήπεδο θα οριστεί με απόφαση της  Επιτροπής Πρωταθλήματος της Διοργανώτριας.

 

 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση  της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,  επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

 

          ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΟ   ΜΕΛΟΣ

       ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο