ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1η, 2η, 3η, 4η αγων.)

ΑΠΟΦΑΣΗ  Π. Ε.  ΜΕ ΑΡΙΘ.  1/23-11-2017 – Α΄  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την Πέμπτη   23/11/2017 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018.
 • Τα Φ.Α. της  1ης, 2ης, 3ης & 4ης  Αγωνιστικής  του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των διαιτητών καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

           ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

1ης  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ :

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:                              Καμία

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2017 – 2018 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 • ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.

 

2ης  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ :

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:                              Καμία

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

 

 

3ης  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ :

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΣΚΟΥΤΑ Π. με Α.Δ. 1298000  ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών  από 12/11/2017 και χρηματική ποινή είκοσι  (20,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ. β, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ε. με Α.Δ. 1176229  ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 12/11/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και  επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.

 

4ης  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ :

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 •  Στο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΠΕΤΣΑΒΑΣ Ι. με Α.Δ. 1153257  ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 19/11/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα  (1) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τεσσάρων  (4) ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο (2) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται   χρηματική ποινή  τριών   (3) ευρώ.

 

 

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ                      

 

1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ : 

 • Στον εκπρόσωπο του ΑΣ ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΗ   για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΜΦΙΣΑΪΚΟΣ 2006 (21/10/2017)  και τον βαρύνουν,  επιβάλλει την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο των αποδυτηρίων για τρεις (3)  αγωνιστικές από 23/11/2017 βάσει του άρθρου 11, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στον Υπεύθυνο Αγώνων του ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, κύριο ΕΥΘΥΜΙΟ ΒΑΚΛΑΪΔΗ, για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΜΦΙΣΑΪΚΟΣ 2006 (21/10/2017)  και τον βαρύνουν,  επιβάλλει την ποινή της Επίπληξης βάσει του  Άρθρου 5, παρ. 1β καθώς και του άρθρου 6, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:

 • Στον εκπρόσωπο του ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, κύριο ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΥΡΙΤΣΗ για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΑΜΦΙΣΑΪΚΟΣ 2006 (04/11/2017)  και τον βαρύνουν,  επιβάλλει  την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο των αποδυτηρίων για δύο  (2) αγωνιστικές από 23/11/2017 βάσει του άρθρου 11, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

3ης & 4ης  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ                         ___

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                

 

1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ :

 • Στο γηπεδούχο σωματείο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, για όσα αναφέρει ο Διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 (21/10/2017) και το βαρύνουν, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει την χρηματική ποινή  των είκοσι (20,00) ευρώ για την ρίψη αντικειμένων (μπουκάλια νερού) εντός  αγωνιστικού  χώρου.
 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

 

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΟ  ΜΕΛΟΣ

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

P