Αποφάσεις Πειθαρχικής επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/15-03-2017

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

                            

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συνεδρίασε, την Τρίτη 15/03/2017 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας και αφού έλαβε υπόψη :

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
 • Τα Φ.Α. της 16ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος αυτού, που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των Διαιτητών και των Παρατηρητών των αγώνων καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

                    

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:                     ____

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (5) πέντε ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (5) πέντε ευρώ.
 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (4) τεσσάρων ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, , παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.

 

 

 

                                ΑΠΟΦΑΣΗ Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/22-03-2017

                                     Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

                            

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συνεδρίασε, την Τετάρτη 22/03/2017 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας και αφού έλαβε υπόψη :

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
 • Τα Φ.Α. της 17ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος αυτού, που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των Διαιτητών και των Παρατηρητών των αγώνων καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε και επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

                    

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:                    

 

 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΣ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ, ΠΕΤΣΑ ΑΝ. με Α.Δ. 551797   ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 19/03/2017 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. α, περ. Ι (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, ΚΙΑΣΟΥΡΗ Ι. με Α.Δ. 1251537   ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 19/03/2017 και χρηματική ποινή δέκα (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. α, περ. Ι (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ, ΚΟΥΒΕΛΗ Ε. με Α.Δ. 1113530   ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών από 20/03/2017 και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. γ (Βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα.
 • Στο ποδοσφαιριστή του ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑ Κ. με Α.Δ. 1201616   ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών από 20/03/2017 και χρηματική ποινή τριάντα (30,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. γ (Βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 

 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.

 

 

 

 • ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΦΩΚΙΚΟΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.

 

 

ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

 

 • Στον Υπεύθυνο αγώνων του ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ, κ. Ιωάννη Λύτρα, για όσα αναφέρουν στην έκθεσή τους, οι παρατηρητές του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ (19/03/2017) και τον βαρύνουν, επιβάλλει την χρηματική ποινή των εκατό (100) ευρώ και λόγω Υποτροπής, διακόσια (200) ευρώ καθώς και την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δέκα (10) αγωνιστικές από 22/03/2017 βάσει του άρθρου 11, παρ. 2 σε συνδυασμό με το Άρθρο 10, παρ. 1, εδαφ. ζ (Βιαιοπραγία σε Β. Παρατηρητή Αγώνα) του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ       

 

 • Στο γηπεδούχο σωματείο ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ, για όσα αναφέρουν ο Διαιτητής στις παρατηρήσεις του Φ.Α. και οι παρατηρητές αγώνα στην έκθεσή τους, στο Φύλλο Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΑΣΤΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, που διεξήχθη 19/03/2017 και το βαρύνουν, επιβάλει :

                        Α)        Για άναμμα πυρσών στην έναρξη του αγώνα με την είσοδο των ομάδων στο γήπεδο, χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ και λόγω Υποτροπής εκατό (100) ευρώ, βάσει του άρθρου 15, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

                        Β)        Για τις ρίψεις αντικειμένων (νεράντζια & μπουκάλια με νερό) στο 21ο λεπτό του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ, βάσει του άρθρου 15, παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα.

                        Γ)        Για τις σωρηδόν ρίψεις αντικειμένων (νεράντζια & μπουκάλια με νερό) στο 27ο λεπτό, που είχαν ως αποτέλεσμα την πέντε λεπτών διακοπή του αγώνα, χρηματική ποινή εκατό (100) ευρώ, βάσει του άρθρου 15, παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 14, παρ. 1, εδαφ. β, του Πειθαρχικού Κώδικα.

                        Δ)        Για τα εν χορώ υβριστικά συνθήματα προς την διαιτησία και τον Α΄ Βοηθό Διαιτητή, στο 77ο λεπτό του αγώνα, χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, βάσει του άρθρου 15, παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

 

 

 

                        Ε)        Για τις πολλαπλές ρίψεις αντικειμένων (νεράντζια) μετά το σφύριγμα της λήξης και είχαν ως αποτέλεσμα, να χτυπηθεί ο Α΄ βοηθός ενώ κατευθυνόταν στο κέντρο του γηπέδου, χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, βάσει του άρθρου 15, παρ. 3, εδαφ. β, του Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 • Στο φιλοξενούμενο σωματείο, ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΣ, για όσα αναφέρουν στην έκθεσή τους, οι παρατηρητές του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΑΣΤΡΑΣ ΙΤΕΑΣ, που διεξήχθη 19/03/2017 και το βαρύνουν, επιβάλει :

                        Α)        Για άναμμα πυρσών στην έναρξη του αγώνα με την είσοδο των ομάδων στο γήπεδο, χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ

                        Β)        Για την ρίψη αντικειμένων (νεράντζια) στο 83ο λεπτό του αγώνα, χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ και λόγω υποτροπής εκατό (100) .

 

 

 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

 

                                                    

                                                       ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                         ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο