ΑΠΟΦΑΣΗ Π. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/21-02-2017

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  συνεδρίασε,  την  Τρίτη 21/02/2017 στα γραφεία της ΕΠΣ Φωκίδας  και αφού έλαβε  υπόψη :

 • Τις διατάξεις των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
 • Τα Φ.Α. της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος αυτού,  που περιήλθαν στην ΕΠΣ Φωκίδας και τις διατυπωθείσες σε αυτά παρατηρήσεις των Διαιτητών και των Παρατηρητών των αγώνων καθώς και το ποινολόγιο, ομόφωνα αποφάσισε  και  επιβάλλει κατά περίπτωση τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:                 

 

Α)      Στο ποδοσφαιριστή του Ο ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ Θ.  με Α.Δ. 544560 ποινή αποκλεισμού πέντε (5) αγωνιστικών ημερών από 19/02/2017 και χρηματική ποινή πενήντα  (50,00) ευρώ, βάσει του  Άρθρου 10, παρ. 1,   εδαφ.  δ, περ.  ΙΙ (Βλασφημία Θείων) σε συνδυασμό με την παράγραφο 3, (Α/Ο) και την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

Β)     Στο ποδοσφαιριστή του ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ, ΓΚΙΟΝΤΣΙ ΕΛ. με Α.Δ. 1389739 ποινή αποκλεισμού τεσσάρων  (4) αγωνιστικών ημερών από 19/02/2017 και χρηματική ποινή σαράντα  (40,00) ευρώ, βάσει του  Άρθρου 10, παρ. 1,   εδαφ.  δ, περ.  ΙΙ (Βλασφημία Θείων) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

Γ)      Στο ποδοσφαιριστή του Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, MALOKU R.  με Α.Δ. 1401472   ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 20/02/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

Δ)     Στο ποδοσφαιριστή του ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΚΟΡΕΝΤΗ Ε. με Α.Δ. 1194410   ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από 20/02/2017 και χρηματική ποινή δέκα  (10,00) ευρώ, βάσει του Άρθρου 10, παρ. 1,  εδαφ.  α, περ.  Ι  (2η Κίτρινη) σε συνδυασμό με την παράγραφο 2Δ (χρηματική ποινή) του ιδίου άρθρου του  Πειθαρχικού Κώδικα.

 

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:

 

Βάσει του Άρθρου 14, παράγραφος 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017 καθώς και των παρατηρήσεων των Διαιτητών, με Κίτρινη Κάρτα παρατηρήθηκαν, οι ποδοσφαιριστές των παρακάτω ομάδων :

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΙΤΕΑΣ, παρατηρήθηκαν (4) τέσσερις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (4) τεσσάρων ευρώ.
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.

 

 • ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ, παρατηρήθηκε (1) ένας ποδοσφαιριστής και επιβάλλεται χρηματική ποινή ένα (1) ευρώ.
 • ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • Ο ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (2) δύο ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή (2) δύο ευρώ.
 • ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.
 • ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, παρατηρήθηκαν (3) τρεις ποδοσφαιριστές και επιβάλλεται χρηματική ποινή τριών   (3) ευρώ.

 

 

ΠΟΙΝΕΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ            

 

 • Στον εκπρόσωπο του ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ για όσα αναφέρει ο διαιτητής στο Φ.Α. μεταξύ των ομάδων ΧΡΙΣΣΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ – Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (18/02/2017) και τον βαρύνουν,  επιβάλλει την ποινή της Επίπληξης βάσει του  Άρθρου 5, παρ. 1β καθώς και του άρθρου 6, παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα. 

 

 

ΠΟΙΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                                                   

 

Α)      Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

          Τις παρατηρήσεις του Διαιτητή του αγώνα, της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος αυτού, μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 (19/02/2017), που αναφέρει ότι κανένας εκπρόσωπος ή ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ, δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα, ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 παρατάχθηκε κανονικά ως εκ τούτου ο αγώνας δεν διεξήχθη και ο Διαιτητής έκλεισε το Φ.Α. και αποχώρησε.

          Τις διατάξεις του Άρθρου 17, παρ. 2, & του Άρθρου 21, παρ. 2 – 3 & 4, του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  Άρθρου  11, της Προκήρυξης της κατηγορίας αυτής, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.

          Ομόφωνα αποφάσισε και κατακυρώνει τον εν λόγω αγώνα, υπέρ της αναίτιας ομάδας, ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ από το υπαίτιο σωματείο, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ,  αφαιρούνται 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου. 

          Επίσης, επιβάλλει στο υπαίτιο – υπότροπο σωματείο, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ, την χρηματική ποινή των εκατό (100) ευρώ και την εξόφληση του  Εξοδολογίου  Διαιτησίας και των αποδείξεων του αγώνα,  βάσει του Άρθρου 17, παρ. 2 του ΚΑΠ.

Εφόσον η ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ, δεν κατήλθε να αγωνιστεί για 3η φορά μέσα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, θεωρείτε ότι αποχώρησε οικειοθελώς από το εν λόγω Πρωτάθλημα και δεν μπορεί να επανέλθει σ’ αυτό, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα, βάσει του άρθρου 36, παράγραφος 1 του Κ.Α.Π.

 

 

 

 

Τέλος ο ανωτέρω αγώνας προσμετράτε  για την έκτιση ποινών μόνον της  αναίτιας ομάδας και για όλους του υπόλοιπους αγώνες της αποκλεισθείσας ομάδας τα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος υπέρ των αντίπαλων ομάδων με τέρματα 3 – 0 και βαθμούς 3 – 0 ενώ, τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται κανονικά μόνον για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας ομάδας, βάσει του άρθρου 21. παράγραφοι 2, 4 &  5 του Κ.Α.Π.

 

 • Η καταβολή κάθε χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, η οποία και κοινοποιείται εγγράφως στα αθλητικά σωματεία από την ΕΠΣ Φωκίδας ( Άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα) .
 • Κάθε Κίτρινη κάρτα, βάσει του Άρθρου 14, παρ. 8, της Προκήρυξης της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, επισύρει χρηματική ποινή ενός (1) ευρώ.

                                                   

                              ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΟ  ΜΕΛΟΣ 

 

    ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                              ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο