ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA/ΕΠΟ 2019-21 

Σας ενημερώνουμε  ότι, η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. αρχίζει από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021. Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας Αίτηση του ενδιαφερομένου Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου                 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*      Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων** Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει) Καταβολή παραβόλου 200 €  Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει) *Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017Συλλογή   και…

Περισσότερα